+420 775 655 627

Typy výroby: Rozdělení a charakteristiky

Barbora Kulichová – 18/12/2023

Výrobní procesy jsou základem průmyslového sektoru a existují různé typy výroby, které reflektují různorodost výrobních metod. Tyto metody můžeme klasifikovat podle mnoha kritérií, která nám pomáhají pochopit, jak jsou výrobní systémy organizovány a jaká mají specifika.

 

Účast pracovní síly:

 1. Pracovní výroba: Zde je výroba závislá na ruční práci pracovníků. Typická pro řemeslnou výrobu, kde je důraz na dovednosti a zručnosti pracovníků.
 2. Automatická výroba: V tomto případě jsou výrobní procesy automatizovány s minimální potřebou lidského zásahu. Využívá se vysokého stupně robotizace a počítačové integrace.
 3. Přírodní výroba: Výrobní procesy zde závisí na přírodních procesech, pro které člověk pouze tvoří vhodné prostředí – kvašení, kynutí.

 

 

Ekonomické určení výrobku:

 1. Základní výroba: Tato výroba představuje hlavní činnost podniku a je spojená s odbytem.
 2. Pomocná výroba: Podpůrné výrobní procesy, které nejsou přímo spojené s hlavním produktem, ale jsou nezbytné pro chod celého podniku.
 3. Obslužné procesy: Tyto procesy nevedou k vytvoření produktu, ale jsou nezbytné pro udržení operací, jako jsou údržba strojů nebo logistika.

 

 

Podle stupně opakovanosti:

 1. Sériová výroba: Produkty jsou vyráběny ve větších sériích s určitým stupněm standardizace. Většinou bývá menší rozmanitost druhů.
 2. Kusová výroba: Jedná se o výrobu jednotlivých kusů na míru, často s vysokým důrazem na individualizaci.
 3. Hromadná výroba: Výroba velkého množství standardizovaných produktů, typicky s využitím pásových výrobních linek.
 4. Druhová výroba: Výroba různých druhů produktů, které jsou často podobné a vyrábějí se ve stejném výrobním zařízení, které se v určitém období výroby přestavuje.

 

 

Dle druhu odbytu:

 1. Zákaznická výroba: Produkty jsou vyráběny přímo na základě specifických požadavků zákazníka.
 2. Výroba pro trh: Produkty jsou vyráběny předem v očekávání poptávky trhu bez konkrétních předchozích objednávek.

 

 

Dle časové spojitosti:

 1. Spojitá výroba: Výrobní procesy probíhají nepřetržitě, jednotlivé operace jsou časově spojené a jsou charakteristické pro průmyslové odvětví jako chemický průmysl.
 2. Nespojitá výroba: Výrobní procesy jsou přerušované, například výroba na zakázku nebo výroba v dílnách.

 

 

Podle vazby vstupní materiál – výstupní produkt:

 1. Typ V: Je charakteristický tím, že z původního materiálu vzniká produkt, který má zcela odlišné vlastnosti a formu, jako je například výroba léčiv nebo papíru. Početně převyšuje množství vyrobených kusů nad vstupními materiály.
 2. Typ A: Početně převyšuje množství materiálů (komponent) nad vyrobenými kusy. Příkladem je výroba nákladních vozidel kdy je potřeba spojit velké množství komponent aby vzniklo funkční vozidlo.
 3. Typ T: Vstupní materiál prochází transformací, ale je částečně součástí výstupního produktu, například výroba spotřebního zboží jako je výroba nápojů, kdy se produkt stáčí do různých nádob s etiketou vhodnou pro legislativy konkrétních zemí.

 

 

Dle způsobu odběru:

 1. Konstrukce na zakázku (engineer-to-order): Výroba je plně přizpůsobena specifikacím zákazníka, od designu až po finální produkt.
 2. Montáž na zakázku (assemble-to-order): Standardizované komponenty jsou montovány do finálního produktu podle požadavků zákazníka.
 3. Výroba na zakázku (make-to-order): Produkty jsou vyráběny podle specifických požadavků zákazníka. Umožňuje menší množství konfigurací než předešlé dva způsoby.
 4. Výroba na sklad (make-to-stock): Produkty jsou vyráběny a skladovány pro budoucí prodej bez předchozích závazků.
 5. Dávková a procesní výroba (process batch manufacturing): Výroba probíhá v dávkách nebo procesech, kde každá dávka musí být dokončena, než začne další.

 

 

Dle procesního pohledu:

 1. Diskrétní výroba: Finální výrobek je počitatelný v definovaných dávkách. Každý kus je jedinečný, vyrábí se v definovaném pořadí a může být rozložen na vstupní suroviny.
 2. Šaržovitá výroba: Finální výrobek se vytváří ve shodných dávkách nazývaných šarže. Každá šarže má shodný vstupní materiál a společnou historii. Šarže se vyrábějí podle receptury a měří se podle váhy nebo objemu. Typickými příklady jsou výroba potravin nebo kosmetiky.
 3. Kontinuální výroba: Výroba probíhá nepřetržitě a produkty jsou zpracovávány bez přerušení. Měří se podle vyrobeného množství v čase.

 

 

Každý z těchto výrobních typů má své specifické požadavky na organizaci práce, technologie, logistiku a management. Porozumění těmto rozdílům je klíčové pro optimalizaci výrobních procesů a dosažení co nejlepších výrobních výsledků.

Uvažujete-li o výrobním systému pro Vaší firmu, rádi si s Vámi promluvíme o Vašich požadavcích a potřebách. AutoERP je komplexní systém, který pro Vás připravíme tak aby přesně kopíroval Váš výrobní proces. Celý systém se stává Vaším majetkem. Pokud stále nejste rozhodnutí dovolím si Vám představit studii pro výrobně technologickou firmu Alis Tech s.r.o. nebo výrobní systém se skladem pro e-shop s doplňky stravy.

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Přidejte se na webinář!

Jak ušetřit na Vašem IT, automatizovat a zároveň zefektivnit všechny procesy ve společnosti.