+420 775 655 627

CRM řešení pro efektivnější správu revizí ve společnosti Revize HK, s.r.o.

Kratké shrnutí

Revize HK, s.r.o. se zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oblasti elektroinstalací a revizí. Její hlavní činnosti zahrnují:

 • Revize elektro
 • Elektromontáže
 • Přípravu odběrných míst
 • Revize armádních zařízení
 • Školení elektromontérů
 • A další související služby
Klient
Revize HK, s.r.o.

Představení problému:

Společnost Revize HK, s.r.o. se potýkala s několika výzvami v oblasti efektivního řízení procesů a komunikace se zákazníky. Hlavní identifikované problémy byly následující:

 1. Nejednotná komunikace se zákazníky
 • Využívání různých komunikačních kanálů (e-maily, kalendáře) bez centralizace
 • Chybějící přehled o historii komunikace se zákazníky
 1. Neefektivní správa nabídek a fakturace
 • Nabídky vytvářené v PDF bez jednotné šablony a bez provázanosti s ostatními procesy
 • Chybějící přehled o stavu nabídek a jejich úspěšnosti
 • Zdlouhavý proces fakturace bez automatizace
 1. Nedostatečný přehled o výkonnosti a statistikách
 • Chybějící ucelený přehled o ukončených a vyfakturovaných zakázkách
 • Obtížné sledování nákladů a výnosů na měsíční bázi
 1. Neefektivní správa zakázek a souvisejících dokumentů
 • Chybějící centrální evidence zakázek s přehledem o jejich stavu
 • Složité sdílení a správa dokumentů a fotografií souvisejících se zakázkami
 1. Komplikovaná integrace s externími systémy
 • Nutnost manuálního exportu dat do ekonomického systému Money S3
 • Zdlouhavé párování plateb s fakturami v systému FIO
 1. Nedostatečná digitalizace revizních zpráv
 • Chybějící elektronické zpracování revizních zpráv s možností elektronického podpisu zákazníka

Tyto problémy vedly k neefektivitě, chybovosti a časovým ztrátám v každodenních procesech společnosti. Bylo zřejmé, že společnost Revize HK, s.r.o. potřebuje komplexní řešení, které by centralizovalo a automatizovalo klíčové procesy, zlepšilo komunikaci se zákazníky a poskytlo potřebné přehledy a statistiky pro efektivní řízení společnosti.

Naše řešení:

Abychom vyřešili výše uvedené problémy a výzvy, implementovali jsme komplexní CRM systém, který centralizuje a zefektivňuje klíčové procesy společnosti Revize HK, s.r.o.

 1. Jednotná komunikace se zákazníky
  • Veškerá komunikace (e-maily, schůzky, události, hovory) je centralizována v CRM systému
  • Historii komunikace lze snadno dohledat a navázat na ni
  • Integrovaný kalendář umožňuje efektivní plánování a sdílení událostí napříč společností
 2. Zjednodušení obchodních procesů
  • Nabídky, objednávky a vydané faktury jsou propojeny a snadno dohledatelné
  • Šablony dokumentů zajišťují jednotnost a profesionalitu komunikace
  • Automatizace procesů snižuje chybovost a šetří čas
 3. Přehledné statistiky a reporty
  • CRM systém umožňuje snadné generování přehledů a statistik
  • Sledování klíčových ukazatelů jako jsou ukončené zakázky, vyfakturované zakázky, náklady a výnosy
  • Podklady pro efektivní rozhodování a řízení společnosti
 4. Efektivní projektové řízení
  • Všechny informace o zakázkách na jednom místě (dokumenty, fotografie, komunikace)
  • Provázanost zakázek s předávacími protokoly a úkoly
  • Snadné sdílení informací a spolupráce v rámci týmu
  • Automatické odesílání předávacího protokolu podepsaného zákazníkem na zákazníkův e-mail
 5. Integrace s externími systémy
  • Automatické párování plateb s fakturami v systému FIO
  • Eliminace manuální práce a chybovosti
  • Zrychlení a zpřesnění finančních procesů
 6. Digitalizace revizních zpráv
  • Centrální evidence revizních zpráv v elektronické podobě
  • Možnost elektronického podepisování zákazníkem
  • Generování pdf reportů dle předdefinovaných šablon

Výsledek:

Implementací našeho CRM systému se společnosti Revize HK, s.r.o. podařilo dosáhnout významných zlepšení v efektivitě a produktivitě.

Centralizace komunikace a informací v jednotném systému přinesla zjednodušení a zpřehlednění každodenní práce zaměstnanců společnosti. Automatizace procesů vedla k úspoře času a snížení chybovosti. Zaměstnanci nyní tráví méně času administrativou a mohou se více věnovat svým hlavním činnostem.

Obchodní procesy jsou nyní plynulejší a přehlednější díky provázanosti nabídek, objednávek a faktur v systému. Společnost má lepší přehled o výkonnosti a může se opírat o statistiky a reporty při rozhodování.

Projektové řízení je efektivnější díky dostupnosti všech potřebných informací a dokumentů na jednom místě. Komunikace a spolupráce v rámci týmů je snazší a rychlejší.

Integrace s externími systémy jako je FIO a digitalizace revizních zpráv přinesly další úspory času a zvýšení přesnosti.

Celkově se podařilo zmodernizovat a zefektivnit fungování společnosti Revize HK, s.r.o. Věříme, že tato změna pomůže společnosti lépe sloužit zákazníkům, růst a být konkurenceschopná na trhu.

Záznamy revizí

 • Volba typu akce pro konkrétní záznam
 • Zobrazení polí na základě zvoleného typu akce
 • Přístup k propojeným záznamům a seznamům

Propojené záznamy a seznamy

 • Centralizace informací o nářadí a spotřebičích
 • Jednoduché spravování provedených revizí
 • Hierarchie revizí:
  • Revize
   • Místnosti spotřebičů
    • Spotřebiče
   • Místnosti nářadí
    • Nářadí

Usnadnění práce s revizemi

 • Možnost tisku jednotlivých PDF šablon
 • Jednoduchý export dat
 • Upozornění na blížící se termín revize
 • Zefektivnění práce díky centralizaci informací a funkcí

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Přidejte se na webinář!

Jak ušetřit na Vašem IT, automatizovat a zároveň zefektivnit všechny procesy ve společnosti.