+420 775 655 627

Společný růst: Rozvoj a vedení cross-funkčních týmů ve 21. století

Jana – 25/01/2024

Cross-funkční spolupráce znamená spolupráci mezi jednotlivými odděleními nebo funkcemi v rámci organizace, které mají odlišné specializace, cíle a odpovědnosti. Tato forma spolupráce je zaměřena na překonávání tradičních hranic mezi odděleními a podporuje koordinaci a sdílení informací napříč organizací. Cílem cross-funkční spolupráce je často zvýšení efektivity, inovace a celkového výkonu organizace.

 

Například, v tradičním modelu organizace mohou existovat oddělení jako marketing, vývoj produktů, výroba, finance atd. Každé z těchto oddělení má své specifické úkoly a cíle. Cross-funkční spolupráce by přinesla pracovníky z těchto oddělení dohromady, aby společně pracovali na projektu nebo řešili problém, který vyžaduje kombinaci odborných znalostí z různých oblastí.

 

Výhody cross-funkční spolupráce zahrnují:

 

 • Lepší komunikace: Zlepšuje tok informací mezi odděleními, což snižuje možnost nedorozumění a zvyšuje efektivitu komunikace.
 • Inovace: Kombinace různých perspektiv a dovedností z různých oborů může vést k novým a inovativním nápadům a řešením.
 • Rychlejší řešení problémů: Společné úsilí oddělení může zrychlit proces řešení problémů a implementace projektů.
 • Zvýšená flexibilita: Týmy mohou snáze reagovat na změny a přizpůsobit se novým situacím.
 • Rozvoj týmového ducha: Posiluje pocit společného cíle a týmového ducha napříč organizací.

 

 

Jak zlepšit komunikaci pomocí cross-funkční spolupráce?

Lepší komunikace v cross-funkční spolupráci je klíčová pro úspěch projektů a týmů, které zahrnují lidi s různými odbornými znalostmi a dovednostmi. Zde jsou některé tipy, jak zajistit lepší komunikaci v cross-funkční spolupráci:

 • Jasné stanovení cílů: Definujte společné cíle a očekávání projektu tak, aby bylo jasné, jak každé oddělení nebo tým přispívá k celkovému úspěchu.
 • Otevřená komunikace: Vytvořte otevřené prostředí pro komunikaci, kde se zaměstnanci necítí být omezováni ve sdílení svých názorů a myšlenek.
 • Pravidelné setkávání: Pravidelné schůzky a setkání pomáhají udržovat kontinuální tok informací. Mějte jak pravidelná  (například týdenní) setkání, tak i pravidelná setkání projektového týmu.
 • Zápisníky a sdílení informací: Zaznamenávejte základní informace ze schůzek a sdílejte je s celým týmem. Pro sdílení informací můžete využít interní funkce svého ERP systému.
 • Výrazné komunikační kanály: Zvolte vhodné nástroje a platformy pro komunikaci. Může to zahrnovat e-mail, instant messaging, sdílené dokumenty nebo speciální projekční nástroje.
 • Koordinace pracovních postupů: Jednotné postupy pro správu projektu a sdílení pracovních postupů mohou zjednodušit komunikaci a zabezpečit, že všichni jsou na stejné lodi.
 • Vytvoření multidisciplinárních týmů: Zvažte vytvoření týmů s členy z různých oddělení a oborů. Tato diversita může podporit sdílení různých perspektiv.
 • Kultivace empatie: Podporujte empatii a porozumění k odborným oblastem členů týmu. To může výrazně zlepšit komunikaci a spolupráci.
 • Řešení konfliktů bezodkladně: Konflikty jsou nevyhnutelné, ale je důležité je řešit bezodkladně. Poskytujte prostor pro otevřenou diskusi a společné hledání řešení.
 • Zpětná vazba: Poskytujte pravidelnou zpětnou vazbu a ocenění za přínos jednotlivých členů týmu. To může motivovat a posílit jejich zapojení.

Vytvoření efektivní cross-funkční komunikace vyžaduje jak organizační podporu, tak i osobní angažovanost jednotlivců. Cílem je vytvořit prostředí, kde se informace snadno sdílí, komunikace je otevřená a vztahy jsou založeny na vzájemné důvěře.

K efektivní cross-funkční komunikaci a spolupráci Vám pomůže i náš ERP systém AutoERP, můžete v něm využít integrovaný chat, stream či znalostní bázi, nebo si můžete vytvořit vlastní entitu na míru – tu lze buď naklikat bez potřeby umět programovat, nebo pro Vás složitější funkcionalitu doprogramujeme my.


Bc. Jana Čepelková

Jana dlouhá léta pracovala jako vedoucí nákupního oddělení pro koroporace a nebo větší společnosti. Po mateřské se rozhodla, že se chce věnovat dětem a rozvíjení potenciálu v nich. Prošla studiem mnoha publikací, které se tomuto tématu věnují. A u dětí to také všechno začíná. Né každý je dobrým managerem. Někteří se to mohou naučit a někteří se tak už rodí. Hledá talenty a učí od dětí po dospělé nejen cizí jazyky, ale také jim pomáhá se seberozvojem.

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Přidejte se na webinář!

Jak ušetřit na Vašem IT, automatizovat a zároveň zefektivnit všechny procesy ve společnosti.