Společný růst: Rozvoj a vedení cross-funkčních týmů ve 21. století

Jana – 25/01/2024

Cross-funkční spolupráce znamená spolupráci mezi jednotlivými odděleními nebo funkcemi v rámci organizace, které mají odlišné specializace, cíle a odpovědnosti. Tato forma spolupráce je zaměřena na překonávání tradičních hranic mezi odděleními a podporuje koordinaci a sdílení informací napříč organizací. Cílem cross-funkční spolupráce je často zvýšení efektivity, inovace a celkového výkonu organizace.

 

Například, v tradičním modelu organizace mohou existovat oddělení jako marketing, vývoj produktů, výroba, finance atd. Každé z těchto oddělení má své specifické úkoly a cíle. Cross-funkční spolupráce by přinesla pracovníky z těchto oddělení dohromady, aby společně pracovali na projektu nebo řešili problém, který vyžaduje kombinaci odborných znalostí z různých oblastí.

 

Výhody cross-funkční spolupráce zahrnují:

 

 • Lepší komunikace: Zlepšuje tok informací mezi odděleními, což snižuje možnost nedorozumění a zvyšuje efektivitu komunikace.
 • Inovace: Kombinace různých perspektiv a dovedností z různých oborů může vést k novým a inovativním nápadům a řešením.
 • Rychlejší řešení problémů: Společné úsilí oddělení může zrychlit proces řešení problémů a implementace projektů.
 • Zvýšená flexibilita: Týmy mohou snáze reagovat na změny a přizpůsobit se novým situacím.
 • Rozvoj týmového ducha: Posiluje pocit společného cíle a týmového ducha napříč organizací.

 

 

Jak zlepšit komunikaci pomocí cross-funkční spolupráce?

Lepší komunikace v cross-funkční spolupráci je klíčová pro úspěch projektů a týmů, které zahrnují lidi s různými odbornými znalostmi a dovednostmi. Zde jsou některé tipy, jak zajistit lepší komunikaci v cross-funkční spolupráci:

 • Jasné stanovení cílů: Definujte společné cíle a očekávání projektu tak, aby bylo jasné, jak každé oddělení nebo tým přispívá k celkovému úspěchu.
 • Otevřená komunikace: Vytvořte otevřené prostředí pro komunikaci, kde se zaměstnanci necítí být omezováni ve sdílení svých názorů a myšlenek.
 • Pravidelné setkávání: Pravidelné schůzky a setkání pomáhají udržovat kontinuální tok informací. Mějte jak pravidelná  (například týdenní) setkání, tak i pravidelná setkání projektového týmu.
 • Zápisníky a sdílení informací: Zaznamenávejte základní informace ze schůzek a sdílejte je s celým týmem. Pro sdílení informací můžete využít interní funkce svého ERP systému.
 • Výrazné komunikační kanály: Zvolte vhodné nástroje a platformy pro komunikaci. Může to zahrnovat e-mail, instant messaging, sdílené dokumenty nebo speciální projekční nástroje.
 • Koordinace pracovních postupů: Jednotné postupy pro správu projektu a sdílení pracovních postupů mohou zjednodušit komunikaci a zabezpečit, že všichni jsou na stejné lodi.
 • Vytvoření multidisciplinárních týmů: Zvažte vytvoření týmů s členy z různých oddělení a oborů. Tato diversita může podporit sdílení různých perspektiv.
 • Kultivace empatie: Podporujte empatii a porozumění k odborným oblastem členů týmu. To může výrazně zlepšit komunikaci a spolupráci.
 • Řešení konfliktů bezodkladně: Konflikty jsou nevyhnutelné, ale je důležité je řešit bezodkladně. Poskytujte prostor pro otevřenou diskusi a společné hledání řešení.
 • Zpětná vazba: Poskytujte pravidelnou zpětnou vazbu a ocenění za přínos jednotlivých členů týmu. To může motivovat a posílit jejich zapojení.

Vytvoření efektivní cross-funkční komunikace vyžaduje jak organizační podporu, tak i osobní angažovanost jednotlivců. Cílem je vytvořit prostředí, kde se informace snadno sdílí, komunikace je otevřená a vztahy jsou založeny na vzájemné důvěře.

K efektivní cross-funkční komunikaci a spolupráci Vám pomůže i náš ERP systém AutoERP, můžete v něm využít integrovaný chat, stream či znalostní bázi, nebo si můžete vytvořit vlastní entitu na míru – tu lze buď naklikat bez potřeby umět programovat, nebo pro Vás složitější funkcionalitu doprogramujeme my.


Bc. Jana Čepelková

Jana dlouhá léta pracovala jako vedoucí nákupního oddělení pro koroporace a nebo větší společnosti. Po mateřské se rozhodla, že se chce věnovat dětem a rozvíjení potenciálu v nich. Prošla studiem mnoha publikací, které se tomuto tématu věnují. A u dětí to také všechno začíná. Né každý je dobrým managerem. Někteří se to mohou naučit a někteří se tak už rodí. Hledá talenty a učí od dětí po dospělé nejen cizí jazyky, ale také jim pomáhá se seberozvojem.

Vyzkoušejte AutoERP zdarma

Ptejte se, zkoušejte, jsme tu pro Vás 

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Přidejte se na webinář!

Jak ušetřit na Vašem IT, automatizovat a zároveň zefektivnit všechny procesy ve společnosti.