Společně silnější: Vytváření inkluzivních pracovišť pro všechny zaměstnance

Jana – 25/02/2024

Osoby se zdravotním postižením jsou lidé, kteří mají fyzické, mentální, smyslové nebo psychické omezení, které může ovlivnit jejich schopnost účastnit se běžných činností a plnohodnotně se zapojit do společnosti. Zdravotní postižení může být od narození, způsobeno nemocí nebo úrazem a může být dočasné nebo trvalé.

Zdravotní postižení může mít mnoho podob a stupňů závažnosti.

Mezi typy zdravotního postižení patří například:

 • Fyzická postižení: Například poruchy pohybového aparátu, svalové dystrofie, amputace, poruchy koordinace pohybů atd.
 • Mentální postižení: Sem patří například mentální retardace, autismus, poruchy učení, duševní nemoci apod.
 • Smyslová postižení: Tato postižení mohou ovlivňovat sluch, zrak, hmat nebo chuť, jako jsou hluchoslepota, ztráta zraku, sluchu apod.
 • Psychická postižení: Sem patří například poruchy nálady, úzkostné poruchy, bipolární porucha atd.

 

V čem je zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro zaměstnavatele přínosné?

 

 1. Diverzita pracovního týmu: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením přispívá k rozmanitosti pracovního týmu. Lidé s různými životními zkušenostmi, dovednostmi a perspektivami mohou přinést nové myšlenky a přístupy k řešení problémů.
 2. Věrnost a spolehlivost: Mnoho osob s invalidním důchodem je motivováno k práci a může být velmi loajálními zaměstnanci. Mohou být vděční za příležitost pracovat a být schopni přispět svými schopnostmi a dovednostmi.
 3. Podpora image firmy: Zaměstnávání osob s invalidním důchodem může posílit image firmy jako zodpovědného a sociálně angažovaného podniku, který se zasazuje o inkluzi a rovné příležitosti.
 4. Daňové a jiné výhody: V některých zemích existují daňové a jiné finanční výhody pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, včetně těch, které mají invalidní důchod.
 5. Rozvoj firemní kultury: Zaměstnávání osob s invalidním důchodem může přispět k vytvoření inkluzivní firemní kultury, která respektuje a hodnotí rozmanitost zaměstnanců.
 6. Dosažení firemních cílů: Osoby s invalidním důchodem mohou být schopny efektivně přispívat k dosahování firemních cílů a úspěchů, pokud jsou poskytnuty vhodné podmínky a podpora.

 

 

Jaké finanční podpory mohou zaměstnavatelé využít při zaměstnávání osob s invalidním důchodem?

V České republice existují různé formy finanční podpory pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby s invalidním důchodem. Tyto podpůrné programy jsou určeny ke kompenzaci nákladů spojených s přizpůsobením pracovního prostředí a podporou zaměstnance se zdravotním postižením. Finanční podpora se může lišit podle stupně invalidity zaměstnance.

 

Přehled podpory podle jednotlivých stupňů invalidity v České republice:

 

Stupeň I invalidity:

Zaměstnavatel může požádat o příspěvek na úhradu nákladů spojených s přizpůsobením pracovního prostředí a pomůcek pro práci osobě se zdravotním postižením. Tyto náklady mohou zahrnovat úpravy pracovního místa, technické pomůcky, speciální software atd.

Zaměstnavatel může také využívat sníženého odvodu na dani za zaměstnance se zdravotním postižením.

 

Stupeň II invalidity:

Zaměstnavatel může stejně jako v případě stupně I invalidity požádat o příspěvek na úhradu nákladů spojených s adaptací pracovního místa a pomůcek pro práci a má slevu na dani.

 

Stupeň III invalidity:

V případě osob s třetím stupněm invalidity jsou slevy na dani ještě větší.

 

 

Je důležité poznamenat, že konkrétní podmínky a možnosti finanční podpory se mohou měnit v závislosti na platných zákonech a předpisech. Zaměstnavatelé by měli konzultovat aktuální informace s odborníky na pracovní právo nebo příslušnými institucemi.

 

Jaké jsou potenciální výzvy, se kterými se může zaměstnavatel setkat při zaměstnávání osob se zdravotním postižením?

 

Osoby s tělesným postižením

 • Potřeba přizpůsobení pracovního prostředí: Zaměstnanci s fyzickým postižením mohou potřebovat přizpůsobení pracovního prostředí, jako jsou úpravy pracovních stanic, přístup k vozíkům, speciální sedadla atd.
 • Fyzické omezení pohybu: Některé práce mohou vyžadovat fyzickou zdatnost, kterou osoby s fyzickým postižením nemusí mít. To může vyžadovat úpravu pracovních úkolů nebo poskytnutí pomoci.
 • Bezpečnost na pracovišti: Zaměstnavatelé musí zajistit, aby pracoviště bylo bezpečné pro všechny zaměstnance, včetně těch s fyzickým postižením.

 

Mentální postižení:

 • Potřeba speciálního školení: Osoby s mentálním postižením mohou vyžadovat speciální školení a podporu, aby byly schopny vykonávat určité pracovní úkoly.
 • Komunikační potíže: Některé osoby s mentálním postižením mohou mít komunikační potíže, což může vyžadovat dodatečnou trpělivost a porozumění ze strany zaměstnavatele a kolegů.

 

Smyslová postižení:

 • Potřeba speciálních pomůcek: Osoby se smyslovým postižením, jako je ztráta sluchu nebo zraku, mohou vyžadovat speciální technologické nebo komunikační pomůcky pro efektivní pracovní prostředí.
 • Potřeba přizpůsobení informací: Zaměstnanci se smyslovým postižením mohou vyžadovat přizpůsobení informačního materiálu, aby byli schopni plně porozumět svým pracovním úkolům.

 

Psychická postižení:

 • Potřeba flexibility a porozumění: Osoby s psychickým postižením mohou mít různé potřeby a mohou vyžadovat flexibilitu a porozumění ze strany zaměstnavatele a kolegů.
 • Potřeba podpory a profesionální pomoci: Některé osoby s psychickým postižením mohou vyžadovat podporu nebo profesionální pomoc, aby mohly úspěšně vykonávat svou práci.

 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením přináší mnoho přínosů nejen samotným jedincům, ale i zaměstnavatelům a společnosti jako celku. Zahrnutí těchto osob do pracovního prostředí přispívá k rozmanitosti a inkluzi, což vytváří bohatší a produktivnější pracovní týmy. Osoby se zdravotním postižením mohou přinést nové perspektivy, inovativní přístupy a řešení problémů, které mohou prospět celé organizaci.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením může také vést k finančním a daňovým výhodám pro zaměstnavatele a to díky různým programům podpory a snížením daní. Z dlouhodobého hlediska může tato investice do zaměstnávání osob se zdravotním postižením přinést pozitivní výsledky v podobě zvýšené produktivity, loajality zaměstnanců a zlepšení firemního obrazu.

 


Bc. Jana Čepelková

Jana dlouhá léta pracovala jako vedoucí nákupního oddělení pro koroporace a nebo větší společnosti. Po mateřské se rozhodla, že se chce věnovat dětem a rozvíjení potenciálu v nich. Prošla studiem mnoha publikací, které se tomuto tématu věnují. A u dětí to také všechno začíná. Né každý je dobrým managerem. Někteří se to mohou naučit a někteří se tak už rodí. Hledá talenty a učí od dětí po dospělé nejen cizí jazyky, ale také jim pomáhá se seberozvojem.

Vyzkoušejte AutoERP zdarma

Ptejte se, zkoušejte, jsme tu pro Vás 

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Přidejte se na webinář!

Jak ušetřit na Vašem IT, automatizovat a zároveň zefektivnit všechny procesy ve společnosti.