+420 775 655 627

Skladový systém + výrobní systém a jejich integrace díky ERP

AutoERP – 20/03/2023

Dokonalý přehled o veškerém inventáři je jednou z podmínek bezchybného fungování každé firmy. Veškeré potřebné informace máte okamžitě k dispozici. Skladový systém + výrobní systém vám ušetří čas a pochopitelně také náklady.

Obsah

Vyzkoušejte náš ERP systém
i pro vaše podnikání.

Sami se po uplynutí zkušební lhůty rozhodnete, zda přechod na jeho plnou verzi stojí za to.

Skladový systém a ERP

Při výběru vhodného skladového programu je nutné se zaměřit na to, co od něho očekáváte. Jednou z možností je program AutoERP|CRM, který v sobě zahrnuje nejen skladový systém, ale také se dá propojit s pokladním a fakturačním systémem.

Definice skladového systému

Skladový systém je aplikace (program), který přináší komplexní přehled o skladových zásobách a pohybu zboží. Usnadní sledování zisku, naskladňování potřebných produktů a inventury.

Funkce skladového systému

Sklady

Přehled všech skladů, ve kterých provádíte naskladnění či vyskladnění.

Produkty

Kompletní přehled všech produktů, které si můžete roztřídit podle kategorií.

Skladové pohyby

Přehled v příjemkách, výdejkách a skladových pohybech.

Dodavatelé

Kompletní přehled všech dodavatelů, který lze filtrovat podle konkrétních specifikací.

Výrobci

Seznam veškerých výrobců vámi prodávaných produktů. A to i v rámci vaší firmy.

Externí

Přehledný seznam vašich externích výrobců.

Typy skladových systémů

Automatizovaný skladový systém

  • levnější provoz
  • zkrácení pracovní doby
  • zvýšení bezpečnosti skladu
  • minimalizace chyb při realizaci objednávek
  • provozní doba 24/7

Manuální skladový systém

  • možnost najmout sezónní pracovníky
  • flexibilní přizpůsobivost
  • nižší náročnost procesů
  • vhodný pro omezený sortiment a nízkou skladovací kapacitu

Hybridní skladový systém

Hybridní neboli poloautomatizované sklady využívají běžné mechanizační prostředky, které jsou určitým způsobem automatizovány. Hlavní výhodou je nižší potřeba pracovních sil.

Typy skladových systémů

Údaje o zboží

Skladová karta může obsahovat šarže, velikosti, barvy, výrobní čísla, expirace a další důležité údaje. Pomocí těchto informací lze snadno dohledat a analyzovat jak skladové karty tak i pohyby zboží.

Skladový systém – čárové kódy

Celý skladový systém je propojen se stacionárními i mobilními čtečkami čárových kódů. Zjednodušení poznáte prakticky při každé skladové operaci. Systém pomůže s veškerou evidencí.

Analýzy

Vyšší počáteční náklady na skladový systém online se vám brzy vrátí v podobě ušetřených nákladů na pracovní síly a také ve vyšší prosperitě firmy.

Díky analytickým nástrojům automatického skladového systému získáte přehled o obratech, TOP prodejích a také o zboží, které se zařadilo mezi tzv. ležáky. Tento prvek skladového systému zkvalitní váš eshop.

Vyzkoušejte náš ERP systém
i pro vaše podnikání.

Sami se po uplynutí zkušební lhůty rozhodnete, zda přechod na jeho plnou verzi stojí za to.

Výrobní (produkční) systém a ERP

Tento systém nabízí možnost pracovat s daty přesněji a účinněji. Další nespornou výhodou je efektivnější komunikace celého týmu.

Výrobní systém – definice

Výrobním systémem je vše, co přetváří vstupy a výstupy s určitou přidanou hodnotou. Podle podstaty lze výrobní systémy rozdělit na systémy produkující výrobky nebo systémy poskytující služby.

Typy výrobních systémů

Systém dávkové výroby

Při výrobě některých produktů je nutné přesné dávkování. Automatizace eliminuje chybu lidského faktoru.

Systém výroby toku

Efektivní naplánování činností, které budou při výrobě vyžadovány v dalších fázích.

Just-in-Time (JIT) produkční systém

Řešení pro snížení nákladů a zvýšení efektivity. V praxi to znamená, že materiál dorazí na dané místo přesně v okamžiku, kdy je potřeba.

Výhody produkčního systému

Katalogy a databáze

Tvorba katalogů produktů s potřebnými informacemi.

Komunikace

Navázání bezproblémové komunikace v rámci všech oddělení.

Přehled o procesu výroby

Metoda pro možnost kdykoliv nahlédnout do jakékoliv fáze výroby zboží.

Zákazníci

Analýza historie objednávek pomáhá s nastavením budoucích nabídek.

Analýza výrobního procesu

Grafy a přehledy o dostupnosti surovin a změnách ve výrobních a exportních cenách.

Data v bezpečí

Veškerá data jsou zabezpečena a vy máte přehled o tom, kdo k nim má přístup.

Marketing

Sleduje marketingovou strategii a její účinnost.

Rizika produktů

Okamžitý přehled o vašich nejúspěšnějších produktech na trhu.

Integrace s jinými systémy

Systém plánování podnikových zdrojů – ERP systém – umožňuje propojení s okolními systémy. Spadá sem podepisování dokumentů, hlídání bankovních transakcí, stahování kurzů, propojení s e-shopem, stahování firemních údajů z veřejných databází. AutoERP|CRM je jednoduše ovladatelný a nevyžaduje zvláštní požadavky na odborné školení nebo speciální pracovní sílu. Klient si může vybrat mezi jednorázovým pořízením celého systému a jeho implementací na vlastním serveru.

Doporučení pro implementaci skladového a výrobního systému

Implementace systému na řízení skladu maximalizuje prakticky každou oblast skladových operací. Tím pádem připraví skladový provoz na budoucí navýšení produktivity a schopnosti růstu vašeho podniku. V okamžiku, kdy úspěšně implementujete systém do vnitropodnikových procesů, zefektivníte skladové hospodářství a udržíte krok s poptávkou zákazníků.

Vyzkoušejte náš ERP systém
i pro vaše podnikání.

Sami se po uplynutí zkušební lhůty rozhodnete, zda přechod na jeho plnou verzi stojí za to.

Business Intelligence v ERP

Business Intelligence (BI) nebo česky „manažerský informační systém“ je soubor metod a technologií, které slouží ke sběru, analýze a vizualizaci podnikových dat s cílem zlepšit rozhodovací procesy a efektivitu podnikání. BI se zaměřuje na zpracování velkého množství dat z různých zdrojů a vytváření nástrojů pro jejich analýzu a prezentaci. AutoERP|CRM nabízí reporty s grafy z každé entity v systému. 

 

Využijte BI k předvídání poptávky a optimalizaci procesů nakupování, snižujte náklady a zvyšujte zisky. 

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Přidejte se na webinář!

Jak ušetřit na Vašem IT, automatizovat a zároveň zefektivnit všechny procesy ve společnosti.