+420 775 655 627

Mistrovský průvodce: Jak motivovat a inspirovat obchodní tým k úspěchu

Jana – 28/11/2023

Motivace obchodního týmu a získání více zákazníků jsou klíčovými faktory pro úspěch každé společnosti. Přinášíme Vám některé strategie a tipy, jak motivovat obchodní tým a zlepšit získávání nových zákazníků.

Má Váš tým jasné cíle a očekávání?

Pokud ne, tak rychle do toho. Je nutné definovat jasné obchodní cíle a očekávání pro každého člena týmu. Když mají zaměstnanci jasnou představu o tom, co se od nich očekává, je pravděpodobnější, že budou mít správnou motivaci.

Jak je to s finanční motivací?

Finanční motivace hraje v obchodním prostředí důležitou roli a může mít významný vliv na výkonnost a angažovanost členů obchodního týmu.

Proč je finanční motivace důležitá?

Finanční odměny, jako jsou provize, bonusy a další odměny, mohou být silným motivačním nástrojem. Když zaměstnanci vidí přímý vztah mezi svým úsilím a finančním ohodnocením, mají tendenci být více angažovaní a motivovaní k dosahování stanovených cílů.

Finanční motivace vytváří stimul pro zaměstnance k dosahování vyšších úrovní výkonu. Odměny za dosažení nebo překročení stanovených cílů mohou podnítit tým k růstu a výkonnosti.

Možnost získat finanční odměnu může posílit soutěživost v týmu, což může vést k větší produktivitě a výkonnosti. Zaměstnanci se mohou snažit předčit sami sebe nebo ostatní kolegy, což může přinést pozitivní konkurenční prostředí.

 

Správně navržený finanční incentivní systém poskytuje spravedlivou odměnu za příspěvek každého jednotlivce. To pomáhá udržovat férový přístup a zabraňuje pocitu nespravedlnosti v týmu.

Finanční motivace může hrát klíčovou roli při udržování zaměstnanců. Když mají zaměstnanci možnost vydělat více prostřednictvím svého výkonu, mají tendenci zůstávat ve společnosti déle.

Finanční odměny mohou ovlivňovat chování zaměstnanců v souladu s cíli společnosti. To může zahrnovat aktivnější prodejní přístup, vyšší úroveň péče o zákazníky nebo dosahování strategických cílů.

Finanční motivace poskytuje jasný vztah mezi dosažením cílů a finanční odměnou. Tento jasný mechanismus umožňuje zaměstnancům vidět, jak mohou svým úsilím přímo ovlivnit své vlastní odměny.

Je důležité si však také být vědom toho, že finanční motivace není jediným faktorem ovlivňujícím výkonnost a angažovanost zaměstnanců. Kromě finančních odměn hrají roli i faktory jako uznání, možnosti kariérního růstu, inspirativní vedení a pozitivní pracovní prostředí. Ideální je kombinovat různé formy motivace pro dosažení co nejlepších výsledků.

Jak dále můžete přispět k motivaci vašeho týmu?

Nezapomeňte na odborný rozvoj

Poskytněte členům týmu příležitosti k odbornému rozvoji a růstu. Školení, workshopy a podpora dalšího vzdělávání mohou posílit jejich dovednosti a sebevědomí.

Nepodceňujte vliv pracovního prostředí

Vytvořte pozitivní a podporující pracovní prostředí. Týmy jsou motivovány, když jsou součástí inspirativního kolektivu.

Pracovní prostředí hraje klíčovou roli v motivaci zaměstnanců a jejich celkovou pracovní spokojeností. Kvalita pracovního prostředí může ovlivnit produktivitu, angažovanost, kreativitu a celkovou výkonnost týmu.

Co můžete ovlivnit na pracovním prostředí?

Ergonomie a uspořádání pracovních prostor může ovlivnit pohodlí zaměstnanců. Příjemné a dobře zařízené pracovní prostory mohou přispět k pohodlí a snížení stresu.

Zaměstnanci si váží možnosti mít svůj osobní prostor a soukromí. Otevřená kancelář může podporovat spolupráci, zatímco individuální kanceláře nebo oddělené pracovní prostory mohou poskytnout potřebné soukromí.

Příjemné a esteticky uspořádané pracovní prostředí může pozitivně ovlivnit náladu zaměstnanců. Dobrý design a příjemná atmosféra mohou vytvářet pozitivní pracovní zážitek.

Přístup k přírodnímu světlu a zeleným plochám může mít pozitivní vliv na náladu a koncentraci zaměstnanců. Pracovní prostředí s dostatkem světla může podporovat vitalitu.

Hladký chod pracovního prostoru a dostatečná izolace od rušení mohou zlepšit koncentraci a celkovou pohodu. Zvuková podmínka je zvláště důležitá v otevřených kancelářích.

Možnost flexibilního pracovního času, home office a další formy flexibility mohou zvýšit spokojenost a motivaci zaměstnanců. To umožňuje lepší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

Monotónní a nezajímavé úkoly mohou snižovat motivaci zaměstnanců. Poskytování zajímavých a významných úkolů může podnítit kreativitu a entuziasmus.

Kvalitní mezilidské vztahy mohou vytvářet pozitivní pracovní prostředí. Team-buildingové aktivity a komunikační programy mohou posílit týmovou soudržnost.

Zaměřte se na individuální síly jednotlivých členů týmu

Rozpoznávejte a využívejte individuální síly členů týmu. Když mají příležitost využívat své silné stránky, cítí se víc cenění a motivovaní.

Předložte zajímavé projekty a výzvy

Poskytujte týmu zajímavé projekty a výzvy, které jim umožní rozvíjet své dovednosti a udržovat vysokou úroveň motivace.


Bc. Jana Čepelková

Jana dlouhá léta pracovala jako vedoucí nákupního oddělení pro koroporace a nebo větší společnosti. Po mateřské se rozhodla, že se chce věnovat dětem a rozvíjení potenciálu v nich. Prošla studiem mnoha publikací, které se tomuto tématu věnují. A u dětí to také všechno začíná. Né každý je dobrým managerem. Někteří se to mohou naučit a někteří se tak už rodí. Hledá talenty a učí od dětí po dospělé nejen cizí jazyky, ale také jim pomáhá se seberozvojem.

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Přidejte se na webinář!

Jak ušetřit na Vašem IT, automatizovat a zároveň zefektivnit všechny procesy ve společnosti.