+420 775 655 627

Manažerský průvodce úspěšným rokem

Barbora Kulichová – 09/01/2024

Stanovte své týmové i osobní cíle pro úspěch v nadcházejícím období. Na začátku nového roku by měli manažeři podniknout několik kroků k efektivnímu plánování a nastavení směru pro sebe a svůj tým. Zde jsou některé tipy na to, co by mohli zahrnout do svých aktivit:

 • Zhodnocení minulého roku: Prozkoumejte úspěchy a výzvy, kterým Váš tým čelil během předchozího roku. Zhodnoťte dosažené cíle, analyzujte co fungovalo a co ne, a poučte se z těchto zkušeností.
 • Stanovení nových cílů: Společně s týmem si stanovte nové cíle na nadcházející rok. Cíle by měly být konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené (SMART).
 • Revize pracovních postupů: Zhodnoťte stávající pracovní postupy a procesy. Zkuste identifikovat oblasti, ve kterých lze zlepšit efektivitu a produktivitu.
 • Vyhodnocení týmových dovedností: Posouzení dovedností členů týmu a identifikace oblastí pro rozvoj. Plánujte školení a rozvojové aktivity, aby se zlepšila odbornost a schopnosti týmu.
 • Setkání se zaměstnanci: Organizujte setkání se svými zaměstnanci na začátku roku, abyste sdíleli nové cíle, změny v strategii a záměry pro nadcházející období.
 • Komunikace o očekáváních: Jasně komunikujte očekávání ohledně pracovního výkonu, cílů a očekávaných příspěvků od každého člena týmu.
 • Poskytnutí zpětné vazby: Poskytujte konstruktivní zpětnou vazbu členům týmu ohledně jejich výkonu během minulého roku a nabídněte podporu pro jejich rozvoj.
 • Rozvoj týmové kultury: Zaměřte se na vytváření pozitivní a podporující týmové kultury. Podnikejte kroky k posilování týmového ducha a spolupráce.
 • Plánování rozpočtu: Plánujte rozpočet pro nadcházející rok. Identifikujte potřeby pro zdroje, investice a rozvoj týmu.
 • Podpora rovnováhy pracovního a soukromého života: Vytvořte prostředí, které podporuje rovnováhu pracovního a osobního života. Nabídněte flexibilní pracovní možnosti, pokud to podmínky dovolují.

 

 

Nezapomeňte ale na sebe!

Nastavte si osobní cíle pro svůj vlastní rozvoj jako manažer. Jistě se chcete neustále rozvíjet a efektivně vést své týmy. Zde jsou některé příklady osobních cílů, na které byste neměli zapomenout:

 • Rozvoj vůdcovských dovedností: Zlepšení dovedností v oblasti vedení týmu, motivace a inspirace členů týmu, rozhodování a řízení konfliktů.
 • Zvýšení produktivity: Nastavení konkrétních opatření ke zvyšování efektivity a produktivity práce týmu a osobních výkonů.
 • Odborný rozvoj: Vyhledání možností pro odborný rozvoj v oboru nebo odvětví, například účast na školeních, konferencích nebo absolvování kurzů.
 • Rozvoj komunikačních dovedností: Zlepšení schopností komunikovat jasně a efektivně se členy týmu, vyšším vedením a dalšími stakeholdery.
 • Rozšíření sítě kontaktů: Aktivní zapojení se do sítě kontaktů, včetně účasti na networkingových akcích a budování vztahů s klíčovými lidmi v odvětví.
 • Strategické myšlení: Rozvoj schopnosti strategického myšlení a plánování, s důrazem na dlouhodobé cíle a úspěchy týmu.
 • Rozvoj mentorství: Přijetí role mentora pro členy týmu s cílem podporovat jejich profesní rozvoj a kariérní postup.
 • Sledování a adaptace nových technologií: Seznamování se s novými technologiemi a nástroji, které mohou zlepšit výkonnost týmu a efektivitu práce.
 • Zlepšení work-life balance: Nastavení opatření pro dosažení lepší rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, aby se předešlo vyhoření a udrželo se dlouhodobé vedení týmu.
 • Rozvoj emocionální inteligence: Pracovat na zvyšování úrovně emocionální inteligence, což může pomoci lepšímu porozumění a řízení emocí ve vztazích s týmem.
 • Zlepšení dovedností ve vyjednávání: Posilování dovedností ve vyjednávání a řešení konfliktů, což může být klíčové v řízení týmu a jednání s různými stakeholdery.

 

Je důležité, abyste si vybrali cíle, které jsou v souladu s Vašimi osobními hodnotami, profesními ambicemi a potřebami týmu. Nastavení SMART cílů (konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní, časově omezené) je klíčové pro úspěšné dosažení těchto cílů.

Přejeme Vám hodně pracovních úspěchů v novém roce 2024!

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Přidejte se na webinář!

Jak ušetřit na Vašem IT, automatizovat a zároveň zefektivnit všechny procesy ve společnosti.