+420 775 655 627

Jak se stát dobrým manažerem?

Jana – 09/10/2023

Dnes zejména o komunikaci/nekomunikaci a etice

Slovo manažer ve mně vyvolává rozporuplné pocity. Kdo je vlastně dobrý manažer? Jaké by měl mít charakterové vlastnosti, jak by se měl chovat, co by měl říkat, jak by měl vypadat? Za svůj život jsem jich potkala již mnoho. Tento článek vám pomůže objevit Vaše skryté schopnosti, nebo naopak sami budete moci posoudit, kde máte mezery.

Stát se dobrým manažerem je totiž celoživotní proces.

Vybrala jsem deset hlavních bodů, ve kterých specifikuji, co by měl vše dobrý manažer ovládat, v čem by měl vynikat. Nejvíce se budu věnovat především etice a komunikaci. K ostatním bodům se budeme vracet v dalších příspěvcích.

Etika a komunikace

Manažer by měl jednat eticky a důsledně s respektem ke svým zaměstnancům a kolegům. Toto se dočtete všude. Je to jasné, stručné.

Někteří manažeři, zejména mladší, se chovají nadřazeně a používají hrubá slova či urážky, dokonce i před svými podřízenými. To nemá pozitivní vliv na atmosféru v týmu. Někdy se naskytne i chvíle chvály, ta však je často taktéž podaná velmi nevhodně a shazuje ostatní zaměstnance. Zaměstnanci si pak mezi sebou závidí a může to skončit až odchodem jednoho z nich kvůli šikaně.

 

Výsledkem takové komunikace tedy může být zvýšená fluktuace zaměstnanců, což vede k problémům v oddělení lidských zdrojů. Je třeba přehodnotit, jak komunikujeme, protože špatný komunikační styl může vést k mnoha problémům.

 

Tato forma komunikace skutečně nepřináší kýžené ovoce a navíc jde opravdu o neetický způsob chování.

Už to děláte dlouho a pořád vám to vychází? Uvedu další příklad z praxe. Jeden manažer chtěl propustit zaměstnance. Pozval si ho na “kobereček” a samozřejmě tlačil, aby zaměstnanec podal výpověď sám. Vyhrožoval mu dokonce i tím, že bude v pracovní době počítat letadla. Možná se mu to povedlo u jiných, ale zde narazil. Zaměstnanec se totiž začal bránil. Dopadlo to špatně pro manažera. Vyhodili ho. Co je ale zvláštní, dělá manažera dál. No, někde jinde.

Můžeme tedy udělat určité pomyslné rovnítko mezi komunikací a etikou. Jak se tedy správně chovat, jak komunikovat a být etický? Buďte hlavně člověk a nedělejte ostatním to, co byste sami nechtěli nebo dokonce nevydrželi. Mějte na paměti, že pracujete s lidmi.

Vedení: Dobrý manažer musí být schopen vést svůj tým a motivovat ho k dosažení společných cílů. To zahrnuje schopnost vytvářet vize, delegovat úkoly a poskytovat směr.

Organizace: Manažer by měl být schopen efektivně plánovat a organizovat práci svého týmu. To zahrnuje schopnost stanovovat priority, sledovat pokrok a řešit problémy. V tomto bodě vám jistě může hodně pomoci systém CRM systém, který nemusí stát jen sám o sobě, ale může být součástí složitějších firemních systémů jako je PIM, WMS, výrobní nebo skladový systém.

Rozhodování: Manažer se často musí rozhodovat v různých situacích. Dobré rozhodování zahrnuje schopnost sbírat informace, vážit možnosti a vybírat nejlepší řešení.

Týmová práce: Manažer by měl umět budovat silné týmy a podporovat spolupráci. To zahrnuje schopnost rozpoznat a využít jedinečné dovednosti členů týmu.

Rozvoj lidí: Dobrý manažer by měl podporovat rozvoj svých zaměstnanců. To může zahrnovat poskytování zpětné vazby, nabízení příležitostí k učení a vedení rozvojových rozhovorů.

Empatie: Schopnost empatie je důležitá pro porozumění potřebám a pohledům členů týmu. Manažer by měl být schopen reagovat na emocionální potřeby svých zaměstnanců.

Flexibilita: V pracovním prostředí se mohou objevit neočekávané situace a změny. Manažer by měl být schopen přizpůsobit se novým podmínkám a řešit nové problémy.

Znalost oboru: V závislosti na konkrétním odvětví nebo oboru je důležité, aby manažer měl znalost a porozumění oboru, ve kterém pracuje.


Bc. Jana Čepelková

Jana dlouhá léta pracovala jako vedoucí nákupního oddělení pro koroporace a nebo větší společnosti. Po mateřské se rozhodla, že se chce věnovat dětem a rozvíjení potenciálu v nich. Prošla studiem mnoha publikací, které se tomuto tématu věnují. A u dětí to také všechno začíná. Né každý je dobrým managerem. Někteří se to mohou naučit a někteří se tak už rodí. Hledá talenty a učí od dětí po dospělé nejen cizí jazyky, ale také jim pomáhá se seberozvojem.

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Přidejte se na webinář!

Jak ušetřit na Vašem IT, automatizovat a zároveň zefektivnit všechny procesy ve společnosti.