+420 775 655 627

Co je to Průmysl 4.0?

Barbora Kulichová – 02/01/2024

Kdy vznikl Průmysl 4.0?

Průmysl 4.0, někdy nazývaný také jako čtvrtá průmyslová revoluce, představuje nejnovější vlnu inovací v oblasti výrobních technologií a průmyslových procesů. Tento termín byl poprvé představen v Německu v roce 2011 na Hannoverském veletrhu a od té doby se stal synonymem pro inteligentní výrobu, která využívá pokročilé digitální technologie.

 

Co představuje Průmysl 4.0?

Průmysl 4.0 představuje spojení tradičních průmyslových a výrobních praxí s nejnovějšími smart technologiemi a automatizací. Zahrnuje integraci fyzických výrobních systémů s digitálními technologiemi, Internetem věcí (IoT), umělou inteligencí (AI), robotikou, cloud computingem, velkými daty (big data) a analytikou.

 

 

Jaké přínosy by měl Průmysl 4.0 přinést?

1. Zvýšená efektivita a produktivita: Automatizace a inteligentní systémy umožňují rychlejší a efektivnější výrobní procesy, což vede k vyšší produktivitě.

2. Flexibilita výroby: Díky digitalizaci a modulárním výrobním systémům je možné snadno přizpůsobit výrobu měnícím se požadavkům trhu.

3. Optimalizace procesů: Sběr, analýza dat a vytváření reportů z celého výrobního procesu umožňuje identifikovat a eliminovat slabé články ve výrobě.

4. Zlepšení kvality: Integrace pokročilých analytických nástrojů a senzorových technologií vede k lepší kontrole kvality a snížení chybovosti.

5. Zvýšená bezpečnost: Robotizace a automatizace nebezpečných výrobních úkonů může snížit riziko pracovních úrazů.

6. Udržitelnost: Efektivní využívání zdrojů a snížení odpadu díky inteligentním systémům může vést k ekologičtější výrobě.

7. Personalizace produktů: Průmysl 4.0 umožňuje výrobu na zakázku na masové úrovni, což znamená, že výrobky mohou být přizpůsobeny individuálním potřebám zákazníků bez výrazného zvýšení nákladů.

8. Lepší integrace dodavatelského řetězce: Digitální platformy a IoT umožňují lepší koordinaci a spolupráci mezi jednotlivými články dodavatelského řetězce.

9. Nové obchodní modely: Přístup k rozsáhlým datům a pokročilým analytickým nástrojům umožňuje firmám vytvářet nové, inovativní obchodní modely a poskytovat přidané služby.

10. Větší odolnost: Digitální a flexibilní výrobní systémy mohou lépe reagovat na krize a přerušení, což zvyšuje odolnost podniků.

 


 

Průmysl 4.0 přinesl revoluci v tom, jak podniky fungují, jak vyrábějí produkty a jak interagují se zákazníky a dodavateli. Přestože přechod na Průmysl 4.0 může být náročný a vyžaduje značné investice do nových technologií a školení zaměstnanců, potenciální přínosy pro efektivitu, inovace a konkurenceschopnost jsou obrovské. V budoucnu můžeme očekávat, že Průmysl 4.0 bude nadále formovat průmyslový svět a stane se novým standardem pro výrobní podniky po celém světě. Staňte se součástí této revoluce a využijte možnost konzultace. Vytvoříme Vám výrobní systém na míru.

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Přidejte se na webinář!

Jak ušetřit na Vašem IT, automatizovat a zároveň zefektivnit všechny procesy ve společnosti.