+420 775 655 627

Co je CRM?

Matouš Vávra – 21/05/2024
CRM systém

Co je CRM systém a k čemu slouží?

CRM, neboli Customer Relationship Management, je systém, který pomáhá firmám efektivně řídit a analyzovat interakce se zákazníky. CRM umožňuje lépe třídit důležité informace o zákaznících a zároveň efektivněji vyhodnocovat obchodní aktivity společnosti.

Co je CRM?

Výhody CRM systémů

Centralizace dat

CRM systémy umožňují centralizovat veškeré informace o zákaznících na jednom místě. To zahrnuje kontaktní informace, historii komunikace, obchodní transakce a další důležité údaje. Díky tomu máte vždy aktuální a úplné informace na dosah ruky.

Zvýšená efektivita a produktivita

Automatizace opakujících se úkolů, jako je sledování potenciálních zákazníků, plánování schůzek a zasílání follow-up e-mailů, šetří čas a zvyšuje produktivitu vašich zaměstnanců. To umožňuje týmu soustředit se na důležitější úkoly, které vyžadují lidský přístup.

Personalizovaná komunikace

CRM systémy umožňují sledovat individuální preference a chování zákazníků, což vám umožní přizpůsobit komunikaci a nabídky konkrétním potřebám jednotlivých zákazníků. Personalizace zvyšuje šanci na úspěch marketingových kampaní a zlepšuje zákaznickou zkušenost.

Lepší spolupráce v týmu

Díky sdílení informací v reálném čase mohou různé týmy, jako je prodej, marketing a zákaznická podpora, lépe spolupracovat. To vede k lepší koordinaci a rychlejší reakci na potřeby zákazníků.

Zlepšení zákaznické spokojenosti a loajality

CRM systémy umožňují poskytovat rychlejší a efektivnější zákaznickou podporu. S detailními informacemi o historii zákazníků mohou vaši zaměstnanci řešit problémy rychleji a efektivněji, což vede ke zvýšení spokojenosti a loajality zákazníků.

Pokročilá analytika a reportování

CRM systémy poskytují pokročilé nástroje pro analýzu dat a vytváření podrobných reportů. Můžete sledovat výkon vašich marketingových kampaní, prodejních aktivit a zákaznické podpory. Díky tomu můžete přijímat informovaná rozhodnutí a neustále zlepšovat své strategie.

Zvýšení prodejů

Díky lepšímu přehledu o zákaznících a automatizaci prodejních procesů můžete identifikovat nové příležitosti, zkrátit prodejní cykly a zvyšovat úspěšnost obchodních jednání. To vede k růstu příjmů a zisku vaší firmy.

Lepší řízení vztahů se zákazníky

CRM systémy pomáhají budovat silné a dlouhodobé vztahy se zákazníky. Díky detailnímu přehledu o interakcích se zákazníky můžete lépe předvídat jejich potřeby a poskytovat jim personalizované služby.

Jak CRM systémy přispívají k růstu firmy

Implementace CRM systému přináší dlouhodobé výhody, které se projevují nejen ve zvýšení prodejů a efektivity, ale také ve zlepšení celkové strategie řízení vztahů se zákazníky. Firmy, které využívají CRM systémy, mají lepší přehled o svých zákaznících a mohou efektivněji reagovat na změny trhu.

Hlavní funkce CRM systému

Obchodní transakce

Analýza a strategie

CRM systém shromažďuje veškerá data, která o zákaznících máme, a pomáhá nám mapovat naše marketingové aktivity a analyzovat, jak je zefektivnit.

Jak vybrat ideální CRM systém?

 1. Definujte své požadavky

  Začněte tím, že jasně stanovíte, co od CRM systému očekáváte. Zaměřte se na klíčové funkce, které potřebujete, jako je správa kontaktů, sledování prodeje, automatizace marketingu, reporting a analýza. Seznamte se s konkrétními problémy, které chcete vyřešit.

 2. Analyzujte své obchodní procesy

  Pochopení vašich stávajících obchodních procesů je zásadní. Identifikujte, jak by měl CRM systém podporovat a zlepšovat tyto procesy. Ujistěte se, že zvolené řešení bude schopno přizpůsobit se vašim pracovním postupům a ne naopak.

 3. Rozpočet

  Stanovte si jasný rozpočet pro implementaci CRM systému. Zohledněte nejen počáteční náklady na nákup a instalaci, ale také dlouhodobé náklady na údržbu, školení a případné upgrady. Porovnejte různé cenové modely (jednorázový poplatek vs. předplatné) a zjistěte, co vám nejlépe vyhovuje.

 4. Způsob implementace

  Rozhodněte se, zda preferujete on-premises řešení (lokální instalace na vašich serverech) nebo cloudové řešení (hostované na serverech poskytovatele). Cloudová řešení nabízejí větší flexibilitu a snadnější škálování, zatímco on-premises řešení mohou poskytovat větší kontrolu nad daty.

 5. Integrace s ostatními systémy

  Zkontrolujte, jak dobře CRM systém integruje s ostatními nástroji a systémy, které již používáte, jako jsou účetní software, e-mailové klienty, nástroje pro správu projektů atd. Bezproblémová integrace může výrazně zvýšit efektivitu vaší práce.

 6. Uživatelská přívětivost

  CRM systém by měl být snadno použitelný pro všechny členy vašeho týmu. Vyzkoušejte demo verze různých systémů a získejte zpětnou vazbu od zaměstnanců, kteří budou systém denně používat. Ujistěte se, že rozhraní je intuitivní a uživatelsky přívětivé.

 7. Podpora a školení

  Zajistěte, aby poskytovatel CRM systému nabízel kvalitní zákaznickou podporu a školení. Rychlá a efektivní podpora je klíčová pro řešení jakýchkoli problémů, které mohou nastat. Školení pomůže vašim zaměstnancům rychle se adaptovat na nový systém.

 8. Flexibilita a škálovatelnost

  Vyberte CRM systém, který může růst s vaší firmou. Systém by měl být flexibilní a škálovatelný, umožňující přidávání nových funkcí a uživatelů bez výrazného zvýšení nákladů.

 9. Zabezpečení dat

  Zabezpečení dat je zásadní. Ujistěte se, že CRM systém nabízí robustní bezpečnostní opatření k ochraně citlivých zákaznických informací. Zkontrolujte, jaké mechanismy jsou použity pro zálohování a obnovu dat.

Závěr

CRM systém je nezbytným nástrojem pro efektivní řízení vztahů se zákazníky. Pomáhá firmám zlepšit zákaznické služby, zvýšit prodeje a optimalizovat marketingové aktivity. Společně s ERP systémem zajišťují klíčovou roli při rozvoji společnosti. Výběr správného CRM systému a jeho dodavatele je klíčovým krokem k úspěchu vaší firmy.

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Přidejte se na webinář!

Jak ušetřit na Vašem IT, automatizovat a zároveň zefektivnit všechny procesy ve společnosti.