+420 775 655 627

Budování mostů mezi generacemi: řízení mileniálů v dnešním pracovním prostředí

Jana – 09/02/2024

Mileniálové jsou obvykle definováni jako generace lidí narozených přibližně mezi lety 1981 a 1996, i když konkrétní rozmezí se může lišit podle různých zdrojů. Tato generace je známá také jako Generace Y. Mileniálové vstoupili do pracovního trhu v období rapidního rozvoje technologií a globálního propojení.

Jaké jsou charakteristiky mileniálů?

 1. Technologicky zdatní: Mileniálové jsou první generací, která vyrůstala s internetem a mobilními technologiemi. Jsou dobře obeznámeni s digitálními nástroji a sociálními sítěmi.
 2. Hodnoty flexibility: Mileniálové často cení flexibilitu ve svém pracovním životě, včetně možnosti práce na dálku a flexibilních pracovních časů.
 3. Vyhledávání smyslu: Mnoho mileniálů touží po práci, která má hlubší smysl a dává jim pocit, že přispívají k něčemu většímu než jen k finančním ziskům.
 4. Důležitost rovnosti: Mileniálové obvykle oceňují rovnost a inkluzi ve společnosti i na pracovišti a jsou aktivní v otázkách diverzity a sociální spravedlnosti.
 5. Potřeba zpětné vazby: Vzhledem k tomu, že vyrůstali v prostředí neustálého hodnocení a zpětné vazby (například v online prostředí), mileniálové často vyžadují pravidelnou a konstruktivní zpětnou vazbu od svých nadřízených.

Samozřejmě generační charakteristiky jsou obecné trendy a mohou existovat výjimky. Každý jednotlivec má své vlastní zkušenosti a hodnoty, které ovlivňují jeho chování a postoj k práci a životu.

Jak řídit mileniály?

Řízení mileniálů vyžaduje pochopení jejich hodnot, očekávání a pracovního stylu. Mileniálové jsou obvykle věrní svým hodnotám, jako jsou rovnost, flexibilita a rovnováha mezi prací a soukromím. Zde jsou některé tipy, jak efektivně řídit mileniály:

 1. Komunikujte otevřeně a transparentně: Mileniálové ocení otevřenou komunikaci a zpětnou vazbu. Buďte schopni poskytnout smysluplný kontext a vysvětlení k rozhodnutím a cílům vaší organizace.

Jak komunikovat otevřeně a transparentně?

 • Zpřístupnění informací: Ujistěte se, že důležité informace jsou přístupné všem členům týmu. To může zahrnovat pravidelné zprávy, zasedání nebo sdílení dokumentů a dat.
 • Otevřenost ke zpětné vazbě: Vytvořte prostředí, ve kterém jsou členové týmu pohodlní přicházet s nápady, otázkami a obavami. Aktivně poslouchejte jejich zpětnou vazbu a reagujte na ni konstruktivně.
 • Jasná komunikace cílů a očekávání: Buďte jasní ohledně cílů a očekávání. Vysvětlete, co se od jednotlivců očekává a jak jejich práce přispívá k celkovým cílům týmu nebo organizace.
 • Otevřenost ohledně rozhodovacích procesů: Pokud je to možné, zapojte členy týmu do rozhodovacích procesů. Informujte je o tom, jaká rozhodnutí jsou přijímána a proč a dejte jim prostor k diskusi a zapojení.
 • Důvěra a respekt: Budujte důvěru a respekt ve svém týmu tím, že budete vždy upřímní a otevření. Ujistěte se, že všichni členové týmu se cítí slyšeni a respektováni.
 • Otevřená komunikace v dobách změn: Během období změn nebo nejistoty buďte extra otevření a transparentní. Poskytujte pravidelné aktualizace a odpovídejte na otázky a obavy členů týmu.
 • Modelování otevřené komunikace: Buďte příkladem otevřené a transparentní komunikace svým vlastním chováním. To může podpořit ostatní členy týmu, aby také komunikovali otevřeně.
 • Zpracování konstruktivní kritiky: Pokud obdržíte zpětnou vazbu nebo kritiku, přijměte ji otevřeně a konstruktivně. Použijte ji k zlepšení svého vedení a pracovního prostředí.

 

 1. Podporujte rozvoj dovedností: Mileniálové chtějí růst a rozvíjet se. Nabídněte jim možnosti pro další vzdělávání, školení a rozvoj dovedností, které budou prospěšné jak jim, tak Vaší organizaci.
 2. Umožněte flexibilitu: Mileniálové často preferují flexibilní pracovní prostředí a pracovní časy. Pokud je to možné, zkuste nabídnout možnosti home office, flexibilní pracovní dobu nebo jiné alternativy.
 3. Buďte mentoři a kouči: Mileniálové chtějí vést smysluplný život, což zahrnuje i profesní růst. Buďte pro ně dostupní jako mentoři a kouči, kteří jim pomohou plánovat jejich kariéru a dosahovat jejich cílů.
 4. Vytvářejte prostředí spolupráce: Mileniálové obvykle preferují týmovou práci a spolupráci. Vytvářejte prostředí, které podporuje sdílení nápadů, spolupráci a inovace.
 5. Buďte ohleduplní k rovnováze mezi prací a soukromým životem: Respektujte potřeby mileniálů na vyvážený životní styl. Podporujte zdravé pracovní návyky a respektujte jejich soukromí a osobní závazky.
 6. Buďte agilní a otevření změnám: Mileniálové jsou často adaptabilní a otevření novým technologiím a změnám. Buďte agilní a otevření novým nápadům a inovacím, které mohou přinést pozitivní změny.

 

Pamatujte, že i mezi mileniály může existovat různorodost, a proto je důležité jednotlivé zaměstnance poznat a pracovat s nimi individuálně. Poslouchejte jejich potřeby a zpětnou vazbu a přizpůsobte svůj přístup, aby odpovídal jednotlivým situacím.

Jaká jsou slabá místa mileniálů? Na co si dát pozor? Jakým problémům můžete čelit?

Je důležité si uvědomit, že každá generace má své silné stránky a také oblasti, ve kterých může čelit výzvám. Slabé stránky mileniálů se mohou lišit podle jednotlivých jedinců, ale některé obecné oblasti, ve kterých mohou mileniálové potenciálně bojovat, zahrnují:

 • Nedostatek zkušeností: Mnoho mileniálů může mít omezenou pracovní zkušenost ve srovnání s jinými generacemi. To může vést k nedostatku důvěry ze strany starších členů pracovního týmu nebo k nedorozuměním ohledně očekávaných standardů.
 • Nedostatečná trpělivost: V důsledku rychlého tempa současného světa a zvyku okamžitého uspokojení může některým mileniálům chybět trpělivost při řešení složitých problémů nebo při budování dlouhodobých vztahů, včetně kariérního postupu.
 • Nedostatek odolnosti: Mileniálové mohou mít tendenci cítit se vyhořelí nebo frustrovaní v situacích, které vyžadují vytrvalost nebo odolnost vůči stresu. To může být způsobeno tlakem na dosažení úspěchu nebo tendencí k rychlé změně zaměstnání.
 • Závislost na technologiích: Jelikož mileniálové jsou první generací, která vyrůstala v digitálním věku, mohou být někdy příliš závislí na technologiích, což může vést k obtížím při komunikaci tváří v tvář nebo k zanedbávání osobních vztahů.
 • Nedostatek rovnováhy mezi prací a soukromým životem: Mileniálové mohou mít tendenci obětovat svůj soukromý život ve prospěch práce nebo naopak, což může vést k problémům s vyhořením nebo pocitem nespokojenosti.
 • Potřeba zpětné vazby: Někteří mileniálové mohou vyžadovat častou zpětnou vazbu a uznání za svou práci, což může být náročné pro jejich nadřízené, pokud nemají dostatek času nebo zdrojů k poskytnutí této pozornosti.

 

Tyto slabé stránky nejsou univerzální pro všechny mileniály a mohou být ovlivněny individuálními zkušenostmi a osobními vlastnostmi každého jednotlivce. Manažeři a vedoucí pracovníci by měli být schopni identifikovat specifické potřeby a síly jednotlivých členů týmu a pracovat s nimi individuálně na jejich rozvoji.


Bc. Jana Čepelková

Jana dlouhá léta pracovala jako vedoucí nákupního oddělení pro koroporace a nebo větší společnosti. Po mateřské se rozhodla, že se chce věnovat dětem a rozvíjení potenciálu v nich. Prošla studiem mnoha publikací, které se tomuto tématu věnují. A u dětí to také všechno začíná. Né každý je dobrým managerem. Někteří se to mohou naučit a někteří se tak už rodí. Hledá talenty a učí od dětí po dospělé nejen cizí jazyky, ale také jim pomáhá se seberozvojem.

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Přidejte se na webinář!

Jak ušetřit na Vašem IT, automatizovat a zároveň zefektivnit všechny procesy ve společnosti.