+420 775 655 627

Budoucnost ERP a trendy v digitalizaci podnikových procesů

anna – 02/06/2024

Systémy plánování podnikových zdrojů (ERP) prošly v posledních letech významným vývojem a staly se nepostradatelným nástrojem pro efektivní řízení firem napříč různými odvětvími. S pokračující digitalizací a rychlým tempem technologických inovací se však role a podoba ERP systémů neustále mění. Pojďme se podívat na klíčové trendy, které budou utvářet budoucnost ERP a digitalizaci podnikových procesů. 

Přechod do cloudu  

Jedním z nejvýraznějších trendů v oblasti ERP je přechod z tradičních on-premise řešení do cloudu. Cloud computing nabízí firmám větší flexibilitu, škálovatelnost a dostupnost jejich ERP systémů bez nutnosti významných počátečních investic do hardwaru a infrastruktury. Cloud také usnadňuje přístup k nejnovějším funkcím a aktualizacím, což pomáhá udržovat konkurenceschopnost podniku. Očekává se, že do roku 2025 bude většina ERP systémů provozována v cloudu, ať už jako čistě cloudová řešení nebo hybridní modely. 

Internet věcí (IoT) a Průmysl 4.0  

Rozmach internetu věcí (IoT) a koncept Průmyslu 4.0 mají významný dopad na ERP systémy. Propojení výrobních zařízení, senzorů a dalších prvků prostřednictvím IoT umožňuje sběr obrovského množství dat v reálném čase. ERP systémy budoucnosti budou schopny tato data efektivně zpracovávat a využívat k optimalizaci výrobních procesů, prediktivní údržbě a zvýšení celkové efektivity. Integrace ERP s IoT také otevírá dveře novým obchodním modelům, jako jsou služby založené na využití (usage-based services) a produkty jako služba (product-as-a-service).

Umělá inteligence a strojové učení  

Integrace umělé inteligence (AI) a strojového učení do ERP systémů představuje další významný trend. AI může pomoci automatizovat rutinní úkoly, zlepšit přesnost prognóz a poskytnout pokročilé analytické nástroje pro podporu rozhodování. Například AI-powered ERP může automaticky předpovídat poptávku, optimalizovat plánování výroby a identifikovat potenciální problémy v dodavatelském řetězci. Strojové učení také umožňuje ERP systémům neustále se zlepšovat a přizpůsobovat se měnícím se potřebám podniku. 

Blockchain a zabezpečení  

S rostoucí digitalizací podnikových procesů se zvyšuje i potřeba robustního zabezpečení a transparentnosti. Technologie blockchain má potenciál revolucionizovat způsob, jakým ERP systémy zpracovávají a uchovávají data. Blockchain umožňuje vytvářet nezměnitelné a transparentní záznamy transakcí, což zvyšuje důvěru a snižuje riziko podvodů. Integrace blockchain do ERP také usnadňuje sdílení informací mezi různými stranami v dodavatelském řetězci a zjednodušuje procesy, jako je ověřování původu produktů nebo řízení práv duševního vlastnictví. 

Mobilita a uživatelská zkušenost  

Budoucí ERP systémy budou muset reagovat na rostoucí poptávku po mobilitě a intuitivním uživatelském rozhraní. Zaměstnanci očekávají, že budou mít přístup k klíčovým funkcím ERP odkudkoli a z jakéhokoli zařízení. Vývoj mobilních aplikací a responzivních webových rozhraní bude hrát zásadní roli v zajištění bezproblémové uživatelské zkušenosti. ERP systémy budoucnosti také využijí technologie, jako je rozšířená realita (AR) a virtuální realita (VR), k zefektivnění školení, podpory a vzdálené spolupráce. 

Budoucnost ERP je neodmyslitelně spjata s pokračující digitalizací podnikových procesů. Cloud computing, umělá inteligence, internet věcí, blockchain a mobilita jsou jen některé z trendů, které budou utvářet podobu ERP systémů v nadcházejících letech. Firmy, které dokáží tyto technologie efektivně integrovat do svých ERP řešení, získají významnou konkurenční výhodu a budou lépe připraveny na výzvy digitální éry. Klíčem k úspěchu bude schopnost neustále inovovat, přizpůsobovat se měnícím se potřebám trhu a využívat potenciál nových technologií k zefektivnění a automatizaci podnikových procesů. 

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Přidejte se na webinář!

Jak ušetřit na Vašem IT, automatizovat a zároveň zefektivnit všechny procesy ve společnosti.