Automatizace skladu

Barbora Kulichová – 01/03/2024
Automatizace skladů je v současné době nejen trendem, ale stává se nezbytností pro podniky usilující o udržení konkurenceschopnosti v rychle se měnícím prostředí dodavatelského řetězce. Efektivní automatizace zahrnuje jak využití pokročilého hardwaru, tak implementaci sofistikovaného softwaru. Nyní si řekněme něco o tom, jaké technologie mohou pomoci sklady automatizovat.

Klíčové prvky automatizace skladu - hardware

Roboti

V éře průmyslové automatizace hrají roboti významnou roli při přetváření skladových operací. Tyto inteligentní stroje přinášejí bezprecedentní úroveň efektivity, přesnosti a spolehlivosti do procesů, které byly tradičně závislé na lidské práci. V automatizovaných skladech roboti vykonávají širokou škálu úkolů, od jednoduchého přesunu zboží po složitější operace, jako je vychystávání objednávek, paletizace a depaletizace.
Tyto systémy se pohybují od autonomních vysokozdvižných vozíků, které se navigují skrze sklady pomocí pokročilých senzorů a algoritmů pro plánování cesty, až po sofistikované robotické paletizační a depaletizační jednotky, které mohou manipulovat s těžkými náklady s neuvěřitelnou přesností. Nejnovější vývoj v robotice také zahrnuje spolupracující roboty, známé jako coboti, kteří jsou navrženi tak, aby bezpečně pracovali bok po boku s lidmi, doplňujíc lidské schopnosti a zvyšujíc produktivitu. Tato technologická vlna automatizace nejenže zvyšuje výkon skladů, ale také zásadně mění povahu skladových pracovních míst, přičemž otevírá dveře pro nové možnosti v oblasti logistiky a řízení dodavatelského řetězce.

Čárové kódy a čtečky

Automatizace skladů se neobejde bez čárových kódů a čteček, které tvoří základní stavební kameny pro sledování a správu zásob. Čárové kódy představují jednoduchou, ale extrémně efektivní metodu pro rychlou identifikaci a záznam položek ve skladu.
Když jsou tyto kódy naskenovány, čtečky okamžitě přenášejí informace do centrálního skladového systému, což umožňuje okamžitý přístup k datům o položce, jako je její umístění, množství na skladě, datum expirace a další relevantní informace. Tento proces minimalizuje lidské chyby, zrychluje inventarizační cykly a zvyšuje celkovou transparentnost skladových operací.
Moderní čtečky čárových kódů jsou navíc stále výkonnější a mnohdy jsou vybaveny bezdrátovou technologií, což umožňuje pracovníkům ve skladu flexibilitu a mobilitu při práci s inventářem. V kombinaci s pokročilými systémy pro správu skladu (WMS), čárové kódy a čtečky poskytují rychlou a spolehlivou metodu pro automatizaci skladových procesů, zlepšují přesnost a zvyšují produktivitu práce.

Pick-to-Light a Put-to-Light systémy

V rámci automatizace skladů hrají Pick-to-Light (P2L) a Put-to-Light (PtL) systémy klíčovou roli ve zvyšování efektivity a přesnosti procesů výběru a umisťování zboží. Tyto systémy využívají LED indikátory a tlačítka pro vizuální vedení pracovníků během sběrových a umisťovacích operací, což přináší výhody:

Dopravníkové systémy

Dopravníkové systémy jsou součástí moderních automatizovaných skladů, kde tvoří páteř interní logistiky. Tyto systémy se skládají z různých typů dopravníků, jako jsou pásové dopravníky, válečkové dopravníky, řetězové dopravníky a další, které jsou navrženy tak, aby efektivně přesouvaly materiál mezi různými částmi skladu. Hlavní charakteristiky a výhody, které dopravníkové systémy přinášejí do automatizace skladu:

Využitím dopravníkových systémů mohou podniky značně zlepšit průtok a manipulaci s materiálem ve skladu, což je zásadní pro zvyšování rychlosti a snižování chyb v logistických operacích. 

Klíčové prvky automatizace skladu - software

ERP Systémy

Enterprise Resource Planning (ERP) systémy jsou významným softwarovým nástrojem pro automatizaci a integraci různých skladových a podnikových procesů. V kontextu skladového hospodářství ERP systémy poskytují komplexní řešení pro správu zásob, plánování zdrojů, řízení objednávek a mnoho dalších klíčových operací.

Využitím ERP systémů mohou podniky nejen zautomatizovat a zjednodušit skladové procesy, ale také získat lepší kontrolu nad celkovým řízením zdrojů, operací a dalších oblastí podnikání.

Warehouse Management Systems (WMS)

Warehouse Management Systems (WMS) jsou sofistikované softwarové platformy navržené specificky pro optimalizaci všech aspektů skladových operací. WMS přináší následující funkce a výhody:

Voice picking

Voice picking je revoluční softwarová technologie, která transformuje způsob, jakým se ve skladech vybírají a kompletují objednávky. Tato metoda využívá hlasové pokyny pro řízení skladových pracovníků, což znamená, že jejich ruce a oči zůstávají volné pro práci. S použitím voice pickingu se mohou skladoví pracovníci efektivněji navigovat mezi regály a rychleji vybírat potřebné položky, což vede k rychlejšímu zpracování objednávek a celkovému zvýšení produktivity.
Hlasově řízený výběr také přispívá k větší přesnosti při kompletaci objednávek, jelikož systém poskytuje jasné a konzistentní pokyny, a tím výrazně snižuje možnost lidské chyby. Další výhodou je flexibilita a snadná integrace voice picking systémů do existujících skladových operací. Tyto systémy jsou navrženy tak, aby komunikovaly s různými skladovými systémy a byly kompatibilní s různými jazyky.

Intuitivní povaha hlasového rozhraní znamená, že pracovníci mohou být rychle zaškoleni a začleněni do pracovních procesů bez rozsáhlého předchozího školení.

Reporting a analytické nástroje

reporting

Reporting a analytické nástroje jsou nezbytné pro moderní automatizované sklady, poskytují cenné vhledy do operací a pomáhají řídit rozhodovací procesy. Tyto nástroje transformují velké objemy dat generovaných skladovými systémy na užitečné informace a reporty:

Reporting a analytické nástroje jsou tedy nepostradatelným prvkem pro podniky, které chtějí nejen sledovat a zlepšovat své skladové procesy, ale také proaktivně řídit své operace s jasným porozuměním pro současné výkony a budoucí potřeby.

Implementace automatizace skladu

Přechod k automatizovanému skladování vyžaduje strategický přístup. Podniky by jej měly zahájit důkladnou analýzou stávajících procesů, identifikovat oblasti pro zlepšení a vybrat prvky automatizace, které jim pomohou nejvíce.

Vyzkoušejte AutoERP zdarma

Ptejte se, zkoušejte, jsme tu pro Vás 

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Přidejte se na webinář!

Jak ušetřit na Vašem IT, automatizovat a zároveň zefektivnit všechny procesy ve společnosti.